Natječaji

Foto

Natječaj za koordinator aktivnosti odgojno-obrazovnih djelatnika u sklopu projekta „RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu“

Foto

Natječaj za strukovnog učitelja kuharstva

Foto

Natječaj za pomoćnika u nastavi

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99 Tel/fax: 051/718-520; 711-154 e-mail: tajnistvo@ugostiteljskaskolaopatija.hr OIB: 82328508097 KLASA:    112-01/22-01/26       URBROJ:  2156-16/01-22-02         Opatija,      22. studenog 2022. godine    Na temelju članka 99. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09 i 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, […]

Foto

Zapisnik s roditeljskog sastanka  za organizaciju izvanučioničke nastave Španjolska koja će se realizirati u veljači 2023. godine (broj poziva 1/2022)

Ugostiteljska škola Opatija Kumičićeva 14 51 410 Opatija Zapisnik s roditeljskog sastanka  za organizaciju izvanučioničke nastave Španjolska koja će se realizirati u veljači 2023. godine (broj poziva 1/2022) U Ugostiteljskoj školi Opatija 17. studenog 2022. godine, s početkom u 19,00 sati održan je roditeljski sastanak  za organizaciju izvanučioničke nastave u Španjolsku za učenike 3.1, 4.1 […]