Novosti

Natječaj za koordinator aktivnosti odgojno-obrazovnih djelatnika u sklopu projekta „RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu“

Natječaj za koordinator aktivnosti odgojno-obrazovnih djelatnika u sklopu projekta „RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu“

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99 Tel/fax: 051/718-520; 711-154 e-mail: tajnistvo@ugostiteljskaskolaopatija.hr OIB: 82328508097 KLASA: 112-01/23-01/8 URBROJ: 2156-16/01-23-02 Opatija, 15. svibnja 2023. godine Na temelju članka 107. i članka 99. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, [...]
Natječaj za strukovnog učitelja kuharstva

Natječaj za strukovnog učitelja kuharstva

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99 Tel/fax: 051/718-520; 711-154 e-mail: tajnistvo@ugostiteljskaskolaopatija.hr OIB: 82328508097   KLASA:    112-01/23-01/3 URBROJ:  2156-16/01-23-02 Opatija,      3. travnja 2023. godine   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, [...]
Natječaj za pomoćnika u nastavi

Natječaj za pomoćnika u nastavi

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99 Tel/fax: 051/718-520; 711-154 e-mail: tajnistvo@ugostiteljskaskolaopatija.hr OIB: 82328508097 KLASA:    112-01/22-01/26       URBROJ:  2156-16/01-22-02         Opatija,      22. studenog 2022. godine    Na temelju članka 99. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09 i 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, […]

Zapisnik s roditeljskog sastanka  za organizaciju izvanučioničke nastave Španjolska koja će se realizirati u veljači 2023. godine (broj poziva 1/2022)

Zapisnik s roditeljskog sastanka  za organizaciju izvanučioničke nastave Španjolska koja će se realizirati u veljači 2023. godine (broj poziva 1/2022)

Ugostiteljska škola Opatija Kumičićeva 14 51 410 Opatija Zapisnik s roditeljskog sastanka  za organizaciju izvanučioničke nastave Španjolska koja će se realizirati u veljači 2023. godine (broj poziva 1/2022) U Ugostiteljskoj školi Opatija 17. studenog 2022. godine, s početkom u 19,00 sati održan je roditeljski sastanak  za organizaciju izvanučioničke nastave u Španjolsku za učenike 3.1, 4.1 […]

Obavijest kandidatima po sprovedenom natječaju

Obavijest kandidatima po sprovedenom natječaju

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99 Tel: 051/346 765; e-mail: tajnistvo@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr OIB: 82328508097 KLASA:          112-02/22-02/22   URBROJ:        2156-16/01-22-17 Opatija,           2. studenog 2022. godine Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija, objavljen 12. listopada 2022. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i HZZ-a – za popunu radnih mjesta – 1.         […]

Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda

OTVARANJE PONUDA PO POZIVU 1/2022 Po otvaranju ponuda za učenike 3.1, 4.1 I 4.2 razreda Ugostiteljske škole Opatija 24.10.2022. godine za višednevnu izvanučioničku nastavu, Povjerenstvo je odabralo sljedeće ponude/agencije koje će biti predstavljene na roditeljskom sastanku: VIA travel agency Cromatours travel Odabrane agencije obavijestit ćemo o terminu roditeljskog sastanka.

Natječaj za nastavnika turističkog zemljopisa i geografije

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99 Tel/fax: 051/718-520; 711-154 e-mail: tajnistvo@ugostiteljskaskolaopatija.hr OIB: 82328508097 KLASA: 112-02/22-02/23 URBROJ: 2156-16/01-22-02 Opatija, 25. listopada 2022. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, […]

<strong data-lazy-src=

N A T J E Č A J

Za popunu radnih mjesta – nastavnik ekonomske grupe predmeta UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99 Tel/fax: 051/718-520; 711-154 e-mail: tajnistvo@ugostiteljskaskolaopatija.hr OIB: 82328508097 KLASA:    112-02/22-02/22   URBROJ:  2156-16/01-22-03   Opatija,      12. listopada 2022. godine    Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, […]