Pravni akti škole

Pravni akti Ugostiteljske škole Opatija

Na našim mrežnim stranicama možete pogledati pravne akte škole poput Kataloga informacija, Procedure nabave roba i usluga i Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Priloženi dokumenti: