Novosti

Obavijest kandidatima po sprovedenom natječaju

Obavijest kandidatima po sprovedenom natječaju

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel: 051/346 765;

e-mail: tajnistvo@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

KLASA:          112-02/22-02/22  

URBROJ:        2156-16/01-22-17

Opatija,           2. studenog 2022. godine

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija, objavljen 12. listopada 2022. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i HZZ-a – za popunu radnih mjesta –

1.         Nastavnik ekonomske grupe predmeta i praktične nastave M/Ž – na neodređeno nepuno radno vrijeme  – 14 sati nastave, odnosno 25,5 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica – da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, odabrana kandidatkinja Branka Bistre.

2.         Nastavnik ekonomske grupe predmeta M/Ž – na određeno puno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice) – 22 sata nastave, odnosno 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica- da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, odabrana kandidatkinja Kristina Udovičić Škrobonja.

Ravnateljica:               

                                                                                                                        Sibila Roth, mag. cin.                                                                                                                  v.r.

Vesna Brubnjak
Vesna Brubnjak