Učenička zadruga

Aktivnosti škole i učeničke zadruge Ugići u godini kada slavimo 90 godina postojanja!!!

12.9.2019. – Učenička zadruga “Ugići” opet vrijedno radi. Danas smo u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja na otvorenju izložbe
„D’Annunzijeva Mučenica – L’Olocausta di D’Annunzio“.

13.9.2019. – održan radni ručak sa gostima iz Centar biotehnike in turizam Novog Mesta vezano za RCK.

18.9.2019. – Učenička zadruga “Ugići”  u Pomorskom i povijesninom muzeju  Hrvatskog primorja Rijeka.