Turističko hotelijerski komercijalist

Kao turističko-hotelijerski komercijalist obavljaš razne poslove u ugostiteljstvu: organiziraš rad u kuhinji i restoranu, brineš o opremljenosti i inventaru ugostiteljskog objekta, planiraš nabavu i zalihe namirnica.
I tvoja kreativnost dolazi do izražaja jer dogovaraš i organiziraš domjenke, bankete, svečane ručkove i večere. Brineš o prezentaciji objekta putem brošura, plakata, letaka, reklama i drugih oblika promidžbe.
Nakon četiri godine školovanja možeš raditi u struci za koju si se školovao ili polažeš Državnu maturu i shodno svojim ciljevima odlaziš na željeni fakultet.