Nastavak obrazovanja

POZIV ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA

Sukladno čl. 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17,68/18, 98/19, 64/20) i čl. 4. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije („Narodne novine“ broj 8/16), ravnateljica Ugostiteljske škole Opatija objavljuje za školsku godinu 2022./2023.

P  O  Z  I  V

za nastavak obrazovanja

u redovnom sustavu školovanja za zanimanje Turističko – hotelijerski komercijalist.

Molbu za nastavak obrazovanja može u pisanom obliku podnijeti punoljetni učenik, odnosno roditelj ili skrbnik maloljetnog učenika.

Uvjeti:

  1. završeno trogodišnje strukovno obrazovanje  srodnih zanimanja:

konobar, kuhar, slastičar –najranije dvije godine prije podnošenja molbe;

  1. prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Molbi je potrebno priložiti izvornike ili ovjerene preslike svjedodžbi o završenim razredima srednje škole, kao i presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju.

Molbu, koja uz sam tekst mora sadržavati adresu i telefonski broj za kontakt, poslati do 5. srpnja 2022. godine na adresu: UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA“.

Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Nakon što Škola zaprimi zahtjeve učenika ili roditelja/skrbnika, Nastavničko vijeće škole razmotrit će svaki zahtjev zasebno, te će donijeti odluku o mogućnosti nastavka školovanja za svakog pojedinog učenika.

Temeljem odluke Nastavničkog vijeća, ravnateljica škole donijet će rješenje kojim se odobrava, odbija ili odbacuje nastavak školovanja za svakog pojedinog učenika. U rješenju kojim ravnateljica odobrava učeniku nastavak obrazovanja propisuje se rok u kojem učenik mora položiti razlikovne i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i sve druge bitne pojedinosti vezane uz nastavak obrazovanja.

Da bi učenik mogao ostvariti pravo nastavka školovanja u statusu redovitog učenika, mora položiti razlikovne, odnosno dopunske ispite koje odredi Škola te pohađati odgojno-obrazovni rad u vidu konzultacija s predmetnim nastavnicima.

Rokove za prijavu i polaganje razlikovnih, odnosno dopunskih ispita te raspored organizacije odgojno-obrazovnog rada škola će objaviti na svojim web stranicama do 30. rujna tekuće školske godine.

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

KLASA:         602-02/22-01/26

URBROJ:       2156-16/01-22-01

Opatija,           9. lipnja 2022. godine

NASTAVAK OBRAZOVANJA 2022./2023.

OBAVIJEST UČENICIMA

UPISANIM U NASTAVAK OBRAZOVANJA

U privitku se nalaze rokovi prijave i polaganja razlikovnih ispita i termini konzultacija. Još jednom napominjemo da je krajnji rok polaganja ispita 31.8.2023. godine. Konzultacije nastavnika se odvijaju prema rasporedu termina konzultacija uživo i putem aplikacije Microsoft Teams. Ukoliko učenici dolaze osobno u školu potrebna je prethodna najava.

ROKOVI PRIJAVE I POLAGANJA ISPITA ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA 2022./2023.

MJESEC DATUM PRIJAVE DATUMI POLAGANJA
                  RUJAN do 23.9.2022. 26.9. – 30.9.2022.
LISTOPAD do 20.10.2022. 24.10. – 28.10.2022.
STUDENI do 17.11.2022. 21.11. – 25.11.2022.
PROSINAC do 13.12.2022. 15.12  –  21.12.2022.
SIJEČANJ do 20.1.2023. 24.1.  –  30.1.2023.
VELJAČA do 9.2.2023. 13.2.  –  17.2.2023.
OŽUJAK do 23.3.2023. 27.3.  –  31.3.2023.
TRAVANJ do 20.4.2023. 24.4.  –  28.4.2023.
SVIBANJ do 12.5.2023. 16.5.  –  22.5.2023.
LIPANJ do 7.6.2023. 12.6.  –  16.6.2023.
SRPANJ do 30.6.2023. 3.7.  –   7.7.2023.
KOLOVOZ do 14.7.2023. 21.8.  –  25.8.2023.

Termini konzultacija 2022./2023.

Nastavnik Predmeti Vrijeme Mjesto
Katarina Krištić Strani jezik I.

Engleski jezik

 A smjena ujutro – ponedjeljak

(12.25 – 13.05)

A smjena popodne  – Srijeda  (14:50-15:35)

Ponedjeljak učionica 4

Srijeda učionica 3m

Mirela Kožul Strani jezik II.

Njemački jezik

 A smjena ujutro – srijeda (8.50 – 9.35)

B smjena ujutro – utorak (11.35 – 12.20)

Srijeda učionica 3

Utorak učionica 3

Ivana Panizza Tomljanović Strani jezik II

Talijanski jezik

A smjena ujutro – srijeda (10.45 – 11.30)

A smjena popodne – ponedjeljak 12.25 – 13.05)

Srijeda učionica 2

Ponedjeljak učionica 7

Ivana Grandić Hrvatski jezik A smjena ujutro – utorak (9.40 – 10.25)

B smjena ujutro – utorak (9.40 – 10.25)

Utorak učionica 2

B smjena učionica 7

Marija Blažević Poslovno dopisivanje  B smjena ujutro – utorak     (8.50 – 9.35)

B smjena popodne – petak (15.40 – 16.25)

Ured pedagoga
Ivana Šarić Praktična nastava  B smjena ujutro – ponedjeljak (10.45- 11.30)

B smjena popodne – četvrtak (14.00 – 14.45)

Ured voditelja

praktične nastave

Kristina Udovičić Škrobonja Gospodarsko pravo A smjena ujutro – četvrtak (9.40 – 10.25)

B smjena ujutro – srijeda (10.45 – 11.30)

Četvrtak ured voditelja

Srijeda učionica 5

Marko Pađen Kuharstvo sa slastičarstvom –  vježbe Četvrtkom od 14.00 – 17.00 Kabinet kuharstva
Nikolina Marčelja Poščić Statistika B smjena ujutro  utorak (8.00 – 8.45) Utorak – učionica 3
Ivana Šarić Knjigovodstvo B smjena ujutro – ponedjeljak (10.45- 11.30)

B smjena popodne – četvrtak (14.00 – 14.45)

Ured voditelja praktične nastave
Nikolina Marčelja Poščić Ugostiteljsko posluživanje – vježbe B smjena ujutro  utorak (8.00 – 8.45) Učionica 3
Jelena Ribarić Turistički zemljopis A smjena ujutro – ponedjeljak (9.40 – 10.25)

A smjena popodne – ponedjeljak (9.40 – 10.25)

Knjižnica
Lea Barbarić Poslovna psihologija s komunikacijom A smjena ujutro – utorak (11.35 – 12.20)

A smjena popodne – utorak

(9.40 – 10.25)

 Utorak učionica 2

MJESEC

DATUM PRIJAVE

DATUMI POLAGANJA

                  RUJAN

do 20.9.2021.

24.9. – 30.9.2021.

LISTOPAD

do 21.10.2021.

25.10. – 29.10.2021.

STUDENI

do 19.11.2021

24.11. – 30.11.2021.

PROSINAC

do 10.12.2021.

13.12 – 17.12.2021.

SIJEČANJ

do 20.1.2022.

24.1.  –  28.1.2022.

VELJAČA

do 11.2.2022.

14.2.  –  18.2.2022.

OŽUJAK

do 17.3.2022.

21.3.  –  25.3.2022.

TRAVANJ

do 13.4.2022.

25.4.  –  29.4.2022.

SVIBANJ

do 12.5.2022.

16.5.  –  20.5.2022.

LIPANJ

do 7.6.2022.

9.6.  –  15.6.2022.

SRPANJ

do 30.6.2022.

4.7.  –   8.7.2022.

KOLOVOZ

do 14.7.2022.

22.8.  –  26.8.2022.

Termini konzultacija 2021./2022.

 – NASTAVAK OBRAZOVANJA

Nastavnik

Predmeti

Vrijeme

Mjesto

Klara Cvetković

Strani jezik I.

Engleski jezik

Ponedjeljak A smjena

2. sat

(ujutro 08:45 – 9:25)

(popodne 14:45-15:25)

Zgrada Gorovo

zbornica

Mirela Kožul

Strani jezik II.

Njemački jezik

Utorak B smjena

6. sat

(ujutro 12:00 – 12:40)

(popodne 18:00 – 18:40)

Zgrada Kumičićeva

Učionica 11

Marija Blažević

Hrvatski jezik

Petak A smjena

2. sat

(ujutro 8:45-9:25)

(popodne 14:45-15:25)

Zgrada Gorovo

zbornica

Slobodanka Orešković

Poslovno dopisivanje

Srijeda B smjena

2. sat

(ujutro 8:45-9:25)

(popodne 14:45-15:25)

Zgrada Gorovo

zbornica

Branka Bistre

Praktična nastava

Petak A smjena

3. sat

(ujutro 09:30 – 10:10) (popodne 15:30-16:10)

Zgrada Gorovo

Ured voditelja praktične nastave

Kristina Udovičić Škrobonja

Gospodarsko pravo

Četvrtak B smjena

2. sat

(ujutro 08:45 – 09:25)

(popodne 14:45-15:25)

Zgrada Kumičićeva

Učionica 8

Ljiljana Mikinac

Kuharstvo sa slastičarstvom –  vježbe

Srijeda

12:00 sati

Zgrada Kumičićeva

Kabinet kuharstva 2

Kristina Udovičić Škrobonja

Statistika

Četvrtak B smjena

2. sat

(ujutro 08:45 – 09:25)

(popodne 14:45-15:25)

Zgrada Kumičićeva

Učionica 8

Ivana Šarić

Knjigovodstvo

Utorak

12:00 – 12:40

Zgrada Gorovo

Ured voditelja praktične nastave

Aleksandra Miljević

Ugostiteljsko posluživanje – vježbe

Ponedjeljak

08:00 – 12:40

Zgrada Kumičićeva

Kabinet posluživanja 1

Jelena Ribarić

Turistički zemljopis

Utorak A smjena

4. sat

(ujutro 10:30 – 11:10)

(popodne 16:30 – 17:10)

Zgrada Kumičićeva

zbornica

Andrea Vucelić

Poslovna psihologija s komunikacijom

Srijeda A smjena

(ujutro 12:45-13:25)

(popodne 9:30-10:10)

Zgrada Gorovo

zbornica

Nevena Kezele

Politika i gospodarstvo

Ponedjeljak B smjena

5. sat

(ujutro 11:15 – 11:55)

(popodne  17:15 – 17:55)

Zgrada Kumičićeva

Ured voditeljice/padagoginje

Napomena:

Učenici su dužni prijaviti ispite u skladu s uputama iz Rješenja. Učenici su prijavnicu dužni predati u ured voditelja/pedagoga (potrebna prethodna najava). Obavezno svakoj prijavi moraju prethoditi konzultacije nastavnika. Ispit se može odjaviti  kod voditeljice  barem tri dana prije datuma polaganja ispita (ako učenik ne izađe na prijavljeni ispit i ne odjavi ga pravovremeno smatrat će se da je iskoristio taj ispitni rok)

Prijavnice za ispite nalaze se u produžetku teksta.

Prijavnica za ispit

Sukladno čl. 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17,68/18, 98/19, 64/20) i čl. 4. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije („Narodne novine“ broj 8/16), ravnateljica Ugostiteljske škole Opatija objavljuje za školsku godinu 2021./2022.

P  O  Z  I  V

za nastavak obrazovanja

u redovnom sustavu školovanja za zanimanje Turističko – hotelijerski komercijalist.

Molbu za nastavak obrazovanja može u pisanom obliku podnijeti punoljetni učenik, odnosno roditelj ili skrbnik maloljetnog učenika.

Uvjeti:

  1. završeno trogodišnje strukovno obrazovanje  srodnih zanimanja:

konobar, kuhar, slastičar –najranije dvije godine prije podnošenja molbe;

  1. prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Molbi je potrebno priložiti izvornike ili ovjerene preslike svjedodžbi o završenim razredima srednje škole, kao i presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju.

Molbu, koja uz sam tekst mora sadržavati adresu i telefonski broj za kontakt, poslati do 5. srpnja 2021. godine na adresu: UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA“.

Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Nakon što Škola zaprimi zahtjeve učenika ili roditelja/skrbnika, Nastavničko vijeće škole razmotrit će svaki zahtjev zasebno, te će donijeti odluku o mogućnosti nastavka školovanja za svakog pojedinog učenika.

Temeljem odluke Nastavničkog vijeća, ravnateljica škole donijet će rješenje kojim se odobrava, odbija ili odbacuje nastavak školovanja za svakog pojedinog učenika. U rješenju kojim ravnateljica odobrava učeniku nastavak obrazovanja propisuje se rok u kojem učenik mora položiti razlikovne i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i sve druge bitne pojedinosti vezane uz nastavak obrazovanja.

Da bi učenik mogao ostvariti pravo nastavka školovanja u statusu redovitog učenika, mora položiti razlikovne, odnosno dopunske ispite koje odredi Škola te pohađati odgojno-obrazovni rad u vidu konzultacija s predmetnim nastavnicima.

Rokove za prijavu i polaganje razlikovnih, odnosno dopunskih ispita te raspored organizacije odgojno-obrazovnog rada škola će objaviti na svojim web stranicama do 30. rujna tekuće školske godine.

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

KLASA:         602-03/21-01/1

URBROJ:       2156-23/UG-04-21-01

Opatija,           4. lipnja 2021. godine

ROKOVI PRIJAVE I POLAGANJA ISPITA ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA 2020./2021.

OBAVIJEST UČENICIMA
UPISANIM U NASTAVAK OBRAZOVANJA

U privitku se nalaze rokovi prijave i polaganja razlikovnih ispita i termini konzultacija. Još jednom napominjemo da je krajnji rok polaganja ispita 31.8.2021. godine. Konzultacije nastavnika se odvijaju prema rasporedu termina konzultacija putem aplikacije Microsoft Teams. Ukoliko učenici dolaze osobno u školu potrebna je prethodna najava.

.

MJESEC

DATUM PRIJAVE

DATUMI POLAGANJA

                  RUJAN

do 21.9.2020.

23.9. – 29.9.2020.

LISTOPAD

do 23.10.2020.

26.10. – 30.10.2020

STUDENI

do 20.11.2020

23.11. – 27.11.2020

PROSINAC

do 11.12.2020.

14.12  –  18.12.2020.

SIJEČANJ

do 22.1.2021.

25.1.  –  29.1.2021.

VELJAČA

do 12.2.2021.

15.2.  –  19.2.2021.

OŽUJAK

do 19.3.2021.

22.3.  –  26.3.2021.

TRAVANJ

do 23.4.2021.

26.4.  –  30.4.2021.

SVIBANJ

do 14.5.2021.

17.5.  –  21.5.2021.

LIPANJ

do 4.6.2021.

14.6.  –  18.6.2021.

SRPANJ

do 30.6.2021.

5.7.  –   9.7.2021.

KOLOVOZ

do 9.7.2021.

23.8.  –  27.8.2021.

Napomena:

Učenici su dužni prijaviti ispite u skladu s uputama iz Rješenja. Učenici su prijavnicu dužni predati u ured voditelja/pedagoga (potrebna prethodna najava). Obavezno svakoj prijavi moraju prethoditi konzultacije nastavnika. Ispit se može odjaviti  kod voditeljice  barem tri dana prije od datuma polaganja ispita (ako učenik ne izađe na prijavljeni ispit i ne odjavi ga pravovremeno smatrat će se da je iskoristio taj ispitni rok)

Prijavnice za ispite nalaze se u produžetku teksta.

Termini konzultacija 2020./2021.

 – NASTAVAK OBRAZOVANJA

Nastavnik

Predmeti

Vrijeme

Mjesto

Jasminka Mešter

Strani jezik I.

Engleski jezik

Utorak A smjena

3. sat

(ujutro 09:30-10:10)

(popodne 15:30-16:10)

Zgrada Gorovo –

učionica 1

Ines Pranjić

Strani jezik II.

Njemački jezik

Utorak A smjena

5. sat

(ujutro 11:15-11:55)

(popodne 17:15-17:55)

Zgrada Gorovo –

zbornica

Danijela Valenta

Strani jezik II.

Francuski jezik

Petak A smjena

6. sat

(ujutro 12:00-12:40) (popodne 18:00-18:40)

Zgrada Kumičićeva – zbornica

Danijela Valenta

Strani jezik II.

Talijanski jezik

Petak A smjena

6. sat

(ujutro 12:00-12:40) (popodne 18:00-18:40)

Zgrada Kumičićeva – zbornica

Dajana Ljubičić

Hrvatski jezik

Srijeda A smjena

3. i 4. sat

(ujutro 09:30-11:10)

(popodne 15:30-17:10)

Zgrada Gorovo – ured koordinatorice državne mature

Ivana Grandić

Poslovno dopisivanje

Ponedjeljak A smjena  2.sat

(ujutro 8:45-09:25)

(popodne 14:45-15:25

Zgrada Gorovo – zbornica

Ivona Lazić

Praktična nastava

Utorak A smjena

1.i 2. sat

(ujutro 08:00-09:25) (popodne 14:00-15:25)

Zgrada Gorovo – ured voditelja praktične nastave

Ivona Lazić

Gospodarsko pravo

Utorak A smjena

1.i 2. sat

(ujutro 08:00-09:25) (popodne 14:00-15:25)

Zgrada Gorovo – ured voditelja praktične nastave

Ljiljana Mikinac

Kuharstvo sa slastičarstvom –  vježbe

Srijeda

13:00-14:00

Zgrada Gorovo – učionica 1

Ivona Lazić

Statistika

Utorak A smjena

1.i 2. sat

(ujutro 08:00-09:25) (popodne 14:00-15:25)

Zgrada Gorovo – ured voditelja praktične nastave

Ivana Šarić

Knjigovodstvo

Utorak A smjena

3.i 4. sat

(ujutro 09:30-11:10) (popodne 15:30-17:10)

Zgrada Gorovo – ured voditelja praktične nastave

Aleksandra Miljević

Ugostiteljsko posluživanje – vježbe

Ponedjeljak

12:00-12:40

Zgrada Kumičićeva – kabinet posluživanja 1

Jelena Ribarić

Turistički zemljopis

Utorak A smjena

3. sat

(ujutro 09:30-10:10)

(popodne 15:30-16:10)

Zgrada Kumičićeva – zbornica

Andrea Vucelić

Poslovna psihologija s komunikacijom

Utorak A smjena

5. sat

(ujutro 11:15-11:55)

(popodne 17:15-17:55)

Zgrada Kumičićeva – zbornica

Prijavnica za ispit