Nastavak obrazovanja

POZIV ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA

Sukladno čl. 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17,68/18, 98/19, 64/20) i čl. 4. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije („Narodne novine“ broj 8/16), ravnateljica Ugostiteljske škole Opatija objavljuje za školsku godinu 2022./2023.

P  O  Z  I  V

za nastavak obrazovanja

u redovnom sustavu školovanja za zanimanje Turističko – hotelijerski komercijalist.

Molbu za nastavak obrazovanja može u pisanom obliku podnijeti punoljetni učenik, odnosno roditelj ili skrbnik maloljetnog učenika.

Uvjeti:

  1. završeno trogodišnje strukovno obrazovanje  srodnih zanimanja:

konobar, kuhar, slastičar –najranije dvije godine prije podnošenja molbe;

  1. prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Molbi je potrebno priložiti izvornike ili ovjerene preslike svjedodžbi o završenim razredima srednje škole, kao i presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju.

Molbu, koja uz sam tekst mora sadržavati adresu i telefonski broj za kontakt, poslati do 5. srpnja 2022. godine na adresu: UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA“.

Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Nakon što Škola zaprimi zahtjeve učenika ili roditelja/skrbnika, Nastavničko vijeće škole razmotrit će svaki zahtjev zasebno, te će donijeti odluku o mogućnosti nastavka školovanja za svakog pojedinog učenika.

Temeljem odluke Nastavničkog vijeća, ravnateljica škole donijet će rješenje kojim se odobrava, odbija ili odbacuje nastavak školovanja za svakog pojedinog učenika. U rješenju kojim ravnateljica odobrava učeniku nastavak obrazovanja propisuje se rok u kojem učenik mora položiti razlikovne i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i sve druge bitne pojedinosti vezane uz nastavak obrazovanja.

Da bi učenik mogao ostvariti pravo nastavka školovanja u statusu redovitog učenika, mora položiti razlikovne, odnosno dopunske ispite koje odredi Škola te pohađati odgojno-obrazovni rad u vidu konzultacija s predmetnim nastavnicima.

Rokove za prijavu i polaganje razlikovnih, odnosno dopunskih ispita te raspored organizacije odgojno-obrazovnog rada škola će objaviti na svojim web stranicama do 30. rujna tekuće školske godine.

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

KLASA:         602-02/22-01/26

URBROJ:       2156-16/01-22-01 

Opatija,           9. lipnja 2022. godine

NASTAVAK OBRAZOVANJA 2021./2022.

OBAVIJEST UČENICIMA

UPISANIM U NASTAVAK OBRAZOVANJA

U privitku se nalaze rokovi prijave i polaganja razlikovnih ispita i termini konzultacija. Još jednom napominjemo da je krajnji rok polaganja ispita 31.8.2022. godine. Konzultacije nastavnika se odvijaju prema rasporedu termina konzultacija uživo i putem aplikacije Microsoft Teams. Ukoliko učenici dolaze osobno u školu potrebna je prethodna najava.

 

ROKOVI PRIJAVE I POLAGANJA ISPITA ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA 2021./2022.

 

MJESEC

DATUM PRIJAVE

DATUMI POLAGANJA

     
                  RUJAN

do 20.9.2021.

24.9. – 30.9.2021.

LISTOPAD

do 21.10.2021.

25.10. – 29.10.2021.

STUDENI

do 19.11.2021

24.11. – 30.11.2021.

PROSINAC

do 10.12.2021.

13.12 – 17.12.2021.

SIJEČANJ

do 20.1.2022.

24.1.  –  28.1.2022.

VELJAČA

do 11.2.2022.

14.2.  –  18.2.2022.

OŽUJAK

do 17.3.2022.

21.3.  –  25.3.2022.

TRAVANJ

do 13.4.2022.

25.4.  –  29.4.2022.

SVIBANJ

do 12.5.2022.

16.5.  –  20.5.2022.

LIPANJ

do 7.6.2022.

9.6.  –  15.6.2022.

SRPANJ

do 30.6.2022.

4.7.  –   8.7.2022.

KOLOVOZ

do 14.7.2022.

22.8.  –  26.8.2022.

Termini konzultacija 2021./2022.

 – NASTAVAK OBRAZOVANJA

Nastavnik

Predmeti

Vrijeme

Mjesto

Klara Cvetković

Strani jezik I.

Engleski jezik

Ponedjeljak A smjena

2. sat

(ujutro 08:45 – 9:25)

(popodne 14:45-15:25)

Zgrada Gorovo

zbornica

Mirela Kožul

Strani jezik II.

Njemački jezik

Utorak B smjena

6. sat

(ujutro 12:00 – 12:40)

(popodne 18:00 – 18:40)

Zgrada Kumičićeva

Učionica 11

Marija Blažević

Hrvatski jezik

Petak A smjena

2. sat

(ujutro 8:45-9:25)

(popodne 14:45-15:25)

Zgrada Gorovo

zbornica

Slobodanka Orešković

Poslovno dopisivanje

Srijeda B smjena

2. sat

(ujutro 8:45-9:25)

(popodne 14:45-15:25)

Zgrada Gorovo

zbornica

Branka Bistre

Praktična nastava

Petak A smjena

3. sat

(ujutro 09:30 – 10:10) (popodne 15:30-16:10)

Zgrada Gorovo

Ured voditelja praktične nastave

Kristina Udovičić Škrobonja

Gospodarsko pravo

Četvrtak B smjena

2. sat

(ujutro 08:45 – 09:25)

(popodne 14:45-15:25)

Zgrada Kumičićeva

Učionica 8

Ljiljana Mikinac

Kuharstvo sa slastičarstvom –  vježbe

Srijeda

12:00 sati

Zgrada Kumičićeva

Kabinet kuharstva 2

Kristina Udovičić Škrobonja

Statistika

Četvrtak B smjena

2. sat

(ujutro 08:45 – 09:25)

(popodne 14:45-15:25)

Zgrada Kumičićeva

Učionica 8

Ivana Šarić

Knjigovodstvo

Utorak

12:00 – 12:40

Zgrada Gorovo

Ured voditelja praktične nastave

Aleksandra Miljević

Ugostiteljsko posluživanje – vježbe

Ponedjeljak

08:00 – 12:40

Zgrada Kumičićeva

Kabinet posluživanja 1

Jelena Ribarić

Turistički zemljopis

Utorak A smjena

4. sat

(ujutro 10:30 – 11:10)

(popodne 16:30 – 17:10)

Zgrada Kumičićeva

zbornica

Andrea Vucelić

Poslovna psihologija s komunikacijom

Srijeda A smjena

(ujutro 12:45-13:25)

(popodne 9:30-10:10)

Zgrada Gorovo

zbornica

Nevena Kezele

Politika i gospodarstvo

Ponedjeljak B smjena

5. sat

(ujutro 11:15 – 11:55)

(popodne  17:15 – 17:55)

Zgrada Kumičićeva

Ured voditeljice/padagoginje

 

 

 

Napomena:

Učenici su dužni prijaviti ispite u skladu s uputama iz Rješenja. Učenici su prijavnicu dužni predati u ured voditelja/pedagoga (potrebna prethodna najava) ili ju ispuniti preko linka koji će svakog mjeseca biti dostupan putem aplikacije Microsoft Teams. Obavezno svakoj prijavi moraju prethoditi konzultacije nastavnika. Ispit se može odjaviti  kod voditeljice  barem tri dana prije od datuma polaganja ispita (ako učenik ne izađe na prijavljeni ispit i ne odjavi ga pravovremeno smatrat će se da je iskoristio taj ispitni rok)

Prijavnice za ispite nalaze se u produžetku teksta.

Prijavnica za ispit

Sukladno čl. 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17,68/18, 98/19, 64/20) i čl. 4. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije („Narodne novine“ broj 8/16), ravnateljica Ugostiteljske škole Opatija objavljuje za školsku godinu 2021./2022.

P  O  Z  I  V

za nastavak obrazovanja

u redovnom sustavu školovanja za zanimanje Turističko – hotelijerski komercijalist.

Molbu za nastavak obrazovanja može u pisanom obliku podnijeti punoljetni učenik, odnosno roditelj ili skrbnik maloljetnog učenika.

Uvjeti:

  1. završeno trogodišnje strukovno obrazovanje  srodnih zanimanja:

konobar, kuhar, slastičar –najranije dvije godine prije podnošenja molbe;

  1. prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Molbi je potrebno priložiti izvornike ili ovjerene preslike svjedodžbi o završenim razredima srednje škole, kao i presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju.

Molbu, koja uz sam tekst mora sadržavati adresu i telefonski broj za kontakt, poslati do 5. srpnja 2021. godine na adresu: UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA“.

Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Nakon što Škola zaprimi zahtjeve učenika ili roditelja/skrbnika, Nastavničko vijeće škole razmotrit će svaki zahtjev zasebno, te će donijeti odluku o mogućnosti nastavka školovanja za svakog pojedinog učenika.

Temeljem odluke Nastavničkog vijeća, ravnateljica škole donijet će rješenje kojim se odobrava, odbija ili odbacuje nastavak školovanja za svakog pojedinog učenika. U rješenju kojim ravnateljica odobrava učeniku nastavak obrazovanja propisuje se rok u kojem učenik mora položiti razlikovne i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i sve druge bitne pojedinosti vezane uz nastavak obrazovanja.

Da bi učenik mogao ostvariti pravo nastavka školovanja u statusu redovitog učenika, mora položiti razlikovne, odnosno dopunske ispite koje odredi Škola te pohađati odgojno-obrazovni rad u vidu konzultacija s predmetnim nastavnicima.

Rokove za prijavu i polaganje razlikovnih, odnosno dopunskih ispita te raspored organizacije odgojno-obrazovnog rada škola će objaviti na svojim web stranicama do 30. rujna tekuće školske godine.

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

KLASA:         602-03/21-01/1    

URBROJ:       2156-23/UG-04-21-01   

Opatija,           4. lipnja 2021. godine

 

 

ROKOVI PRIJAVE I POLAGANJA ISPITA ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA 2020./2021.

OBAVIJEST UČENICIMA
UPISANIM U NASTAVAK OBRAZOVANJA

U privitku se nalaze rokovi prijave i polaganja razlikovnih ispita i termini konzultacija. Još jednom napominjemo da je krajnji rok polaganja ispita 31.8.2021. godine. Konzultacije nastavnika se odvijaju prema rasporedu termina konzultacija putem aplikacije Microsoft Teams. Ukoliko učenici dolaze osobno u školu potrebna je prethodna najava.

 

 

.

MJESEC

DATUM PRIJAVE

DATUMI POLAGANJA

     
                  RUJAN

do 21.9.2020.

23.9. – 29.9.2020.

LISTOPAD

do 23.10.2020.

26.10. – 30.10.2020

STUDENI

do 20.11.2020

23.11. – 27.11.2020

PROSINAC

do 11.12.2020.

14.12  –  18.12.2020.

SIJEČANJ

do 22.1.2021.

25.1.  –  29.1.2021.

VELJAČA

do 12.2.2021.

15.2.  –  19.2.2021.

OŽUJAK

do 19.3.2021.

22.3.  –  26.3.2021.

TRAVANJ

do 23.4.2021.

26.4.  –  30.4.2021.

SVIBANJ

do 14.5.2021.

17.5.  –  21.5.2021.

LIPANJ

do 4.6.2021.

14.6.  –  18.6.2021.

SRPANJ

do 30.6.2021.

5.7.  –   9.7.2021.

KOLOVOZ

do 9.7.2021.

23.8.  –  27.8.2021.

 

Napomena:

Učenici su dužni prijaviti ispite u skladu s uputama iz Rješenja. Učenici su prijavnicu dužni predati u ured voditelja/pedagoga (potrebna prethodna najava). Obavezno svakoj prijavi moraju prethoditi konzultacije nastavnika. Ispit se može odjaviti  kod voditeljice  barem tri dana prije od datuma polaganja ispita (ako učenik ne izađe na prijavljeni ispit i ne odjavi ga pravovremeno smatrat će se da je iskoristio taj ispitni rok)

Prijavnice za ispite nalaze se u produžetku teksta.

 

 

Termini konzultacija 2020./2021. 

 – NASTAVAK OBRAZOVANJA

Nastavnik

Predmeti

Vrijeme

Mjesto

Jasminka Mešter

Strani jezik I.

Engleski jezik

Utorak A smjena

3. sat

(ujutro 09:30-10:10)

(popodne 15:30-16:10)

Zgrada Gorovo –

učionica 1

Ines Pranjić

Strani jezik II.

Njemački jezik

Utorak A smjena

5. sat

(ujutro 11:15-11:55)

(popodne 17:15-17:55)

Zgrada Gorovo –

zbornica

Danijela Valenta

Strani jezik II.

Francuski jezik

Petak A smjena

6. sat

(ujutro 12:00-12:40) (popodne 18:00-18:40)

Zgrada Kumičićeva – zbornica

Danijela Valenta

Strani jezik II.

Talijanski jezik

Petak A smjena

6. sat

(ujutro 12:00-12:40) (popodne 18:00-18:40)

Zgrada Kumičićeva – zbornica

Dajana Ljubičić

Hrvatski jezik

Srijeda A smjena

3. i 4. sat

(ujutro 09:30-11:10)

(popodne 15:30-17:10)

Zgrada Gorovo – ured koordinatorice državne mature

Ivana Grandić

Poslovno dopisivanje

Ponedjeljak A smjena  2.sat

(ujutro 8:45-09:25)

(popodne 14:45-15:25

Zgrada Gorovo – zbornica

Ivona Lazić

Praktična nastava

Utorak A smjena

1.i 2. sat

(ujutro 08:00-09:25) (popodne 14:00-15:25)

Zgrada Gorovo – ured voditelja praktične nastave

Ivona Lazić

Gospodarsko pravo

Utorak A smjena

1.i 2. sat

(ujutro 08:00-09:25) (popodne 14:00-15:25)

Zgrada Gorovo – ured voditelja praktične nastave

Ljiljana Mikinac

Kuharstvo sa slastičarstvom –  vježbe

Srijeda

13:00-14:00

Zgrada Gorovo – učionica 1

Ivona Lazić

Statistika

Utorak A smjena

1.i 2. sat

(ujutro 08:00-09:25) (popodne 14:00-15:25)

Zgrada Gorovo – ured voditelja praktične nastave

Ivana Šarić

Knjigovodstvo

Utorak A smjena

3.i 4. sat

(ujutro 09:30-11:10) (popodne 15:30-17:10)

Zgrada Gorovo – ured voditelja praktične nastave

Aleksandra Miljević

 

Ugostiteljsko posluživanje – vježbe

Ponedjeljak

12:00-12:40

Zgrada Kumičićeva – kabinet posluživanja 1

Jelena Ribarić

Turistički zemljopis

Utorak A smjena

3. sat

(ujutro 09:30-10:10)

(popodne 15:30-16:10)

Zgrada Kumičićeva – zbornica

Andrea Vucelić

Poslovna psihologija s komunikacijom

Utorak A smjena

5. sat

(ujutro 11:15-11:55)

(popodne 17:15-17:55)

Zgrada Kumičićeva – zbornica

 

 

Prijavnica za ispit