Državna matura

Učenici u zanimanju turističko hotelijerski komercijalist svoje srednjoškolsko obrazovanje završavaju izradbom i obranom završnog rada. Time dobivaju svjedodžbu o završenoj srednjoj školi te zanimanju za koje su se školovali. S dobivenom svjedodžbom učenici se mogu uključiti na tržište rada.

Ukoliko žele učenici mogu prijaviti i polagati ispite državne mature, nakon čega im se izdaje Potvrda o položenim ispitima te im je omogućen nastavak školovanja na nekoj od visokoznanstvenih instutucija po njihovom odabiru.

Obavezni ispiti državne mature su:

– hrvatski jezik

– matematika

– strani jezik.

Izborne predmete učenik odabire sam sukladno svojim željama, predznanjima i sl.

Ispite učenik može polagati na dvije razine i to:

“B” – osnovna razina

“A” – viša razina.

Državna matura se u čitavoj Republici Hrvatskoj provodi isti dan u isto vrijeme pod jednakim kriterijima za sve. Način organiziranja je strogo određen i definiran Pravilnikom o polaganju ispita državne mature.

ZA ŠKOLSKU GODINU 2022. / 2023.

OBJAVA PRIVREMENIH REZULTATA ISPITA DRŽAVNE MATURE 12.7.2023. U 12:00

MOGUĆNOST PRIJAVE PRIGOVORA ISPITNOJ KOORDINATORICI DRŽAVNE MATURE OD 12.7. DO 14.7.2023.

PRIGOVORI SE MOGU PREDATI ISPITNOJ KOORDINATORICI  14.7.2023. OD 8:00 DO 12:00 (URED VODITELJICE)

KONAČNA OBJAVA REZULTATA ISPITA DRŽAVNE MATURE 19.7.2023. u 12:00

                                    PRIJAVA ISPITA ZA JESENSKI ROK


– obavijest o prijavi ispita za učenike i sve ostale pristupnike objavljena je na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr
– učenici samostalno prijavljuju ispite državne mature od 22.7. od 12:00 sati do 31.7. do 12:00 sati
– učenici samostalno do 5. 8. 2023. mogu odjaviti prijavljene ispite prema naputku koji je objavljen na stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Postani-student.hr

– za jesenski rok moguća je i naknadna promjena ispita, promjena razine ispita i naknadna prijava ispita do 5.8.2023., javiti se ispitnom koordinatoru državne mature

– učenici koji prijave ispit položen u ljetnome roku, obveznici su plaćanja ispita (ako prijave ispit na drugoj razini također su obvezni platiti ispit)
– ako učenik nije položio ispit koji je polagao u ljetnome roku, ne plaća ispit ako ispit prijavi za drugi rok
– do 5.8.2023. je rok za plaćanje ispita. Uplate izvršene nakon roka neće se uvažiti jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.

JESENSKI ROK 2022. / 2023.

OBJAVA PRIVREMENIH REZULTATA ISPITA DRŽAVNE MATURE 11.9.2023. U 12:00

MOGUĆNOST PRIJAVE PRIGOVORA ISPITNOJ KOORDINATORICI DRŽAVNE MATURE OD 11.9. DO 13.9.2023. (prethodno se javiti preko teams-a ili mail-a)

OBJAVA KONAČNIH REZULTATA ISPITA DRŽAVNE MATURE 18.9.2023. u 12:00