Državna matura

Učenici u zanimanju turističko hotelijerski komercijalist svoje srednjoškolsko obrazovanje završavaju izradbom i obranom završnog rada. Time dobivaju svjedodžbu o završenoj srednjoj školi te zanimanju za koje su se školovali. S dobivenom svjedodžbom učenici se mogu uključiti na tržište rada.

Ukoliko žele učenici mogu prijaviti i polagati ispite državne mature, nakon čega im se izdaje Potvrda o položenim ispitima te im je omogućen nastavak školovanja na nekoj od visokoznanstvenih instutucija po njihovom odabiru.

Obavezni ispiti državne mature su:

– hrvatski jezik

– matematika

– strani jezik.

Izborne predmete učenik odabire sam sukladno svojim željama, predznanjima i sl.

Ispite učenik može polagati na dvije razine i to:

“B” – osnovna razina

“A” – viša razina.

Državna matura se u čitavoj Republici Hrvatskoj provodi isti dan u isto vrijeme pod jednakim kriterijima za sve. Način organiziranja je strogo određen i definiran Pravilnikom o polaganju ispita državne mature.