Završni rad

Razred Razrednik Mentor Vrijeme Datum  Učionica
3.2 Aleksandra Miljević Aleksandra Miljević 10:00 Ponedjeljak

13.06.2022.

Kabinet posluživanja 1
Jasna Visković 12:00
3.3 Ivica Matić Davor Capan 11:30 Utorak

14.06.2022.

Kabinet posluživanja 1
Marko Pađen 12:30
3.4 Ljiljana Vucelić Davor Capan 08:00 Ponedjeljak

13.06.2022.

Kabinet posluživanja 3
Mladenka Žibert 10:30
3.5 Maja Šimičić Roksandić Damir Perman 08:00 Srijeda

15.06.2022.

Kabinet posluživanja 3
Marko Pađen 10:00
4.1 Katarina Krištić Krešimir Brnin 11:00 Utorak

7.06.2022.

Kabinet posluživanja 1
Majda Šimunić 08:00 Ponedjeljak

13.06.2022.

Kabinet posluživanja 1
Davor Capan 10:00 Utorak

14.06.2022.

4.2 Lea Barbarić Aleksandra Miljević 9:30 Petak

10.06.2022.

Kabinet posluživanja 3
Ljiljana Mikinac 11:00
Branka Bistre 12:00

Učenica Cvjetković Iva na usmenu obranu završnog rada dolazi u ponedjeljak, 13. lipnja 2022 godine u 9:45 sati.

 

 

Ispitno povjerenstvo:

3.2 razred

 1. Aleksandra Miljević, prof. -mentor
 2. Jasna Visković, prof. – mentor
 3. Krešimir Brnin, prof. – član

3.3 razred

 1. Davor Capan, prof. – mentor
 2. Marko Pađen, nast. – mentor
 3. Ivica Matić, prof. – član

3.4 razred

 1. Davor Capan, prof. – mentor
 2. Mladenka Žibert, nast. – mentor
 3. Ljiljana Vucelić, prof. – član

3.5 razred

 1. Damir Perman, nast. – mentor
 2. Marko Pađen, nast. – mentor
 3. Maja Šimičić Roksandić, prof. – član

4.1 razred (7.lipnja 2022.)

 1. Krešimir Brnin, prof – mentor
 2. Aleksandra Miljević, prof. – član
 3. Katarina Krištić, prof. – član

4.1 razred (13.lipnja 2022.)

 1.   Majda Šimunić, prof. – mentor
 2.    Branka Bistre, prof. – član
 3. Katarina Krištić, prof. – član

4.1 razred (14. lipnja 2022.)

 1. Davor Capan, prof. – mentor
 2. Marko Pađen, prof. – član
 3. Katarina Krištić, prof. – član

Ispitno povjerenstvo:

3.2 razred

 1. Aleksandra Miljević, prof. -mentor
 2. Jasna Visković, prof. – mentor
 3. Krešimir Brnin, prof. – član

3.3 razred

 1. Davor Capan, prof. – mentor
 2. Marko Pađen, nast. – mentor
 3. Ivica Matić, prof. – član

3.4 razred

 1. Davor Capan, prof. – mentor
 2. Mladenka Žibert, nast. – mentor
 3. Ljiljana Vucelić, prof. – član

3.5 razred

 1. Damir Perman, nast. – mentor
 2. Marko Pađen, nast. – mentor
 3. Maja Šimičić Roksandić, prof. – član

4.1 razred (7.lipnja 2022.)

 1. Krešimir Brnin, prof – mentor
 2. Aleksandra Miljević, prof. – član
 3. Katarina Krištić, prof. – član

4.1 razred (13.lipnja 2022.)

 1.   Majda Šimunić, prof. – mentor
 2.    Branka Bistre, prof. – član
 3. Katarina Krištić, prof. – član

4.2 razred

 1.             Aleksandra Miljević, prof – mentor
 2. Ljiljana Mikinac, prof. – mentor
 3. Branka Bistre, prof. – mentor
 4. Lea Barbarić, prof. – član

 

Priloženi dokument:

Raspored usmene obrane završnog rada