Naši najbolji

Davor Capan
Nastavnik godine
2021./2022. god.
Aleksandra Miljević
Nastavnica godine
2022./2023. god.
Antonija Dujmović
Učenica generacije
2021./2022. god.
Leonardo Rumac
Učenik generacije
2022./2023. god.