Mreža kom5entnosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Naziv projekta: MREŽA KOM5ENTNOSTI

Kratki opis projekta:  Projekt MREŽA KOM5ENTNOSTI financira se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga “Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”, referentna oznaka KK.09.1.3.01. Dana 27. prosinca 2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.09.1.3.01.0005, između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Ugostiteljske škole Opatija kao korisnika bespovratnih sredstava iz Fondova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 31.391.735,36 kuna, od čega je iznos bespovratnih sredstava 29.999.899,81 kn. Razdoblje provedbe projekta trajat će od 7. siječnja 2020. godine do 27. travnja 2023. godine.

Regionalni centar kompetentnosti (RCK) Ugostiteljske škole Opatija uspostavlja se kao centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u sektoru ugostiteljstva i turizma na području Primorsko-goranske i Karlovačke županije. RCK će biti usmjeren na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i usavršavanje temeljeno na radu te povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada.

Projektom MREŽA KOM5ENTNOSTI u pod sektoru turizam i ugostiteljstvo planira se stvaranje prostornih i tehničkih uvjeta za rad RCK i partnerskih javnih ustanova. Svojom opremljenošću i stručnim kadrovima centar će biti nositeljem kvalitetnoga strukovnog obrazovanja povezanim sa svijetom rada.

 

Projekt je strukturiran na način da se istim planira provođenje projektnih aktivnosti na području Primorsko-goranske i Karlovačke županije koje se odnose na rekonstrukciju i adaptaciju (preuređenje) prostora i stručni nadzor, nabavu specijalizirane i ostale opreme, upravljanje projektom te promociju i vidljivost i horizontalne aktivnosti.

Na projektu sudjeluje 6 partnera: korisnik – Ugostiteljska škola Opatija provodit će projekt u suradnji sa Srednjom školom dr. Antuna Barca Crikvenica, Srednjom školom Ambroza Haračića (Mali Lošinj), Srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir (Krk), Trgovačko-ugostiteljskom školom (Karlovac) i Primorsko-goranskom županijom.

Suradnici na projektu su: Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije, Hrvatska obrtnička komora – obrtnička komora Rijeka, Ugostiteljsko-turističko učilište, IV-ER – Kontex-Vatrogasne cijevi d.o.o. za proizvodnju opreme za vatrogastvo, Jadranka hoteli ugostiteljstvo i turistička agencija d. o. o., Milenij hoteli društvo s ograničenom odgovornošću za uslužne djelatnosti i turizam, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Saint Alliance društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge.

Cilj projekta i očekivani rezultati: Projektom je predviđeno rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti prostora. Opći cilj projekta jest poboljšati kvalitetu obrazovanja i osposobljavanja učenika i odgojno-obrazovnih radnika u ustanovama za strukovno obrazovanje sa svrhom stvaranja suvremenog, relevantnog i na gospodarstvu utemeljenog obrazovanja i osposobljavanja u podsektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični ciljevi koji će se ostvariti kroz ovaj projekt jesu sljedeći:

  • stvaranje prostorno – tehničkih uvjeta za rad RCK i partnerskih javnih ustanova kroz ulaganja u infrastrukturu i opremu sa svrhom poboljšanja učenja temeljenog na radu te stjecanje znanja i vještina potrebnih za tržište rada;
  • uspostavljanje suradnje između gospodarskog, javnog i obrazovnog sektora kako bi se infrastrukturna ulaganja i opremanje provelo sukladno stvarnim potrebama tržišta rada te unaprijedilo strukovno obrazovanje i kompetencije dionika uključenih u odgojno-obrazovni proces.

Očekivani rezultat projekta je unaprijeđena infrastruktura Regionalnog centra kompetentnosti u pod sektoru turizam i ugostiteljstvo.

Ukupna vrijednost projekta: 31.391.735,36 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 7. siječnja 2020. godine do 27. travnja 2023. godine

Kontakt osoba za više informacija o projektu: Sibila Roth, sibila.roth@skole.hr

Informacije o izvoru financiranja projektawww.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ugostiteljske škole Opatija.

Priloženi dokumenti: