Udžbenici

Na temelju članka 23. i članka 35. stavka 12. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 27/10.) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske objavljuje Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u školama.

Škole su prema članku 23. stavku 2. Zakona dužne objaviti Konačne liste na svojim internetskim stranicama i oglasnim pločama.

Škole koje nisu dostavile odluke o odabiru udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstvu putem aplikacije eMatice, dužne su prema članku 22. stavku 5. Zakona za sve nastavne predmete koristiti udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstva koja su s obzirom na odabir stručnih aktiva najzastupljenija na razini županije na čijem području škola djeluje, a prema podacima iz tablice. Takve škole dužne su same sastaviti i objaviti Konačne liste i dostaviti ih Ministarstvu.

Školama koje su u aplikaciji označile da se stručni aktiv nije usuglasio o odabiru udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za pojedini program, predmet i razred, aplikacija je u Konačnoj listi automatski dodijelila najzastupljeniji na razini županije. Škole koje takve situacije nisu označile u aplikaciji ili su zbog bilo kojeg razloga propustile odabrati udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstva za pojedini program, predmet i razred dužne su za njih koristiti najzastupljenije na razini županije iz priložene tablice, dodati ih uz Konačnu listu ispisanu iz aplikacije eMatice i takvu cjelovitu Konačnu listu dostaviti Ministarstvu.

Popis udžbenika za školsku godinu 2023. / 2024.

(nema VEĆE promjene u odnosu na školsku godinu 2022. /2023.)

 

Ugostiteljska skola Opatija
Ugostiteljska skola Opatija
Ugostiteljska skola Opatija
Ugostiteljska skola Opatija
Ugostiteljska skola Opatija
Ugostiteljska skola Opatija

DODATAK ZA KUHARE:

Kuharstvo 3 – Josip Žuvela, udžbenik za 3. razred ugostiteljske i hotelijerske škole, Tiskara Pavleković – Euro print

Ugostiteljska skola Opatija

DODATAK ZA 4. RAZRED TH – KOMERCIJALISTA

-udžbenik za predmet računovodstvo i kontrola: Osnove računovodstva 1, Maja Safet, Branka Marić, Ljerka Dragović – Kovač, Dubravka Hržica, Školska knjiga.