RCK recepti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Naziv projekta: RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu
Kratki opis projekta:  Ukupna vrijednost projekta iznosi 58.683.119,88 kuna, od čega 100 % financira Europska unija bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Razdoblje provedbe projekta trajat će od 1.travnja 2020. do 1. prosinca 2023. godine.
Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljske škole Opatija uspostavlja se kao centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u sektoru ugostiteljstva i turizma na području Primorsko-goranske županije. RCK će biti usmjeren na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i usavršavanje temeljeno na radu te povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada.
Osigurana financijska sredstva u projektu namijenjena su za: uspostavu organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti; razvoj i provedbu programa redovitoga obrazovanja, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja u RCK; jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca; promociju strukovnih zanimanja i rada centra; inovacije i suradnju s visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, strukovnim komorama i udruženjima te relevantnim gospodarskim subjektima; promidžbu i vidljivost; upravljanje projektom i administraciju.
Naglasak projekta je na jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca. Projekt će rezultirati novim strukovnim kurikulumima i inovacijama u učenju, a  istim je predviđeno opremanje škole nositelja i škola partnera najsuvremenijom specijaliziranom i informatičkom opremom.
Na projektu sudjeluje 13 subjekata: prijavitelj – Ugostiteljska škola Opatija provodit će projekt u suradnji sa Srednjom školom dr. Antuna Barca Crikvenica, Srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir, Trgovačko-ugostiteljskom školom, Srednjom školom Ambroza Haračića, Primorsko-goranskom županijom, Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Obrtničkim učilištem – ustanovom za obrazovanje odraslih, Valamar Rivierom d.d., Jadranka turizmom d.o.o., Katarina Line-om d.o.o., IV-ER – KVC-om d.o.o. i STEP RI-em d.o.o. Upravljanje RCK provodi se kroz rad Upravljačkog odbora kojim rukovodi prijavitelj, a u radu sudjeluju predstavnici svih partnera.
Cilj projekta i očekivani rezultati: je uspostava programskih i kadrovskih uvjeta RCK Ugostiteljske škole Opatija kao centra izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u podsektoru ugostiteljstvo i turizam koji će biti usmjeren na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i usavršavanje temeljeno na radu te povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada
Ukupna vrijednost projekta 58.683.119,88 HRK
Razdoblje provedbe projekta od 1.travnja 2020. do 1. prosinca 2023. godine.
Kontakt osoba za više informacija o projektu: Almir Maslić, rck.opatija@gmail.com
Informacije o izvoru financiranja projektawww.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ugostiteljske škole Opatija.
Odobreno financiranje EU projekta „RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu“
Dana 9. lipnja 2020. godine u Ugostiteljskoj školi Opatija potpisan je Ugovor o financiranju projekta „RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu“.
Kao imenovani regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, nositelj  projekta je Ugostiteljska škola Opatija, a projekt će provoditi u partnerstvu sa:Srednjom školom dr. Antuna Barca Crikvenica, Srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir, Trgovačko-ugostiteljskom školom, Srednjom školom Ambroza Haračića, Primorsko-goranskom županijom, Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Obrtničkim učilištem – ustanovom za obrazovanje odraslih, Valamar Rivierom d.d., Jadranka turizmom d.o.o., Katarina Line-om d.o.o., IV-ER – KVC-om d.o.o. i STEP RI-em d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 58.683.119,88 kuna. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP-a iz sredstava Europskoga socijalnog fonda (ESF- a), dok se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Razdoblje provedbe projekta trajat će od 1.travnja 2020. do 1. prosinca 2023. godine.
Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljske škole Opatija uspostavlja se kao centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u sektoru ugostiteljstva i turizma na području Primorsko-goranske i Karlovačke županije. RCK će biti usmjeren na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i usavršavanje temeljeno na radu te povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada.
Osigurana financijska sredstva u projektu namijenjena su za: uspostavu organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti; razvoj i provedbu programa redovitoga obrazovanja, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja u RCK; jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca; promociju strukovnih zanimanja i rada centra; inovacije i suradnju s visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, strukovnim komorama i udruženjima te relevantnim gospodarskim subjektima; promidžbu i vidljivost; upravljanje projektom i administraciju.
Naglasak projekta je na jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca. Projekt će rezultirati novim strukovnim kurikulumima i inovacijama u učenju, a  istim je predviđeno opremanje škole nositelja i škola partnera najsuvremenijom specijaliziranom i informatičkom opremom.
Kontakt osoba za više informacija o projektu: Almir Maslić, rck.opatija@gmail.com
Informacije o izvoru financiranja projekta: www.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Ugostiteljske škole Opatija.

RCK RECEPT KONTAKTI

Predstavnik u Upravljačkom odboru RCK – Glavni koordinator Sibila Roth
sibila.roth@skole.hr
rothsibila@gmail.com
Koordinator projekta Almir Maslić
rck.opatija@gmail.com
almir.maslic@skole.hr
099 234 5312
Administrativni voditelj Upravljačkog odbora RCK Ivona Lazić
ilazic.rck@gmail.com ivona.lazic@skole.hr
099 470 8239
Stručnjak za međunarodnu suradnju Ana Peček
apecek.rck@gmail.com
Koordinator aktivnosti LAB-a Maja Uršić Staraj
majaursicstaraj.rck@gmail.com
Koordinator aktivnosti odgojno-obrazovnih djelatnikaMarija Krapić
mkrapic.rck@gmail.com

RCK RECEPT KONTAKTI