Novosti

OBAVIJEST I UPUTE O VREDNOVANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

OBAVIJEST I UPUTE O VREDNOVANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

OBAVIJEST I UPUTE O VREDNOVANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

Tajnik škole M/Ž – na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se vrednovanje kandidata provesti putem testiranja i razgovora (intervjua).

Pismeno testiranje održat će se u Ugostiteljskoj školi Opatija, Drage Gervaisa 2 (Gorovo), Opatija i to u srijedu, 22. studenog 2023. godine u 11,35 sati u učionici broj 3.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Kandidat koji ne zadovolji na pismenom testiranju ne ostvaruje pravo pristupa razgovoru (intervjuu).

Razgovor (intervju) će se održati u srijedu, 22. studenog 2023. godine nakon pismenog testiranja od 13:15 sati u učionici broj 2 prema rasporedu kojem će kandidati biti naknadno obaviješteni.

Na razgovoru s kandidatima utvrđuju se znanja, sposobnosti i vještine, interesi, profesionalne ciljevi i motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovu dosadašnjem radu.

Kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune primit će obavijest o vrednovanju elektroničkom poštom.

Testirat će se znanja iz primjene propisa iz djelokruga rada tajnika škole.

Izvori/literatura za pripremu kandidata:

  1. ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20, 151/2022)
  2. ZAKON O RADU (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
  3. ZAKON O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU (NN 30/2009, 24/2010, 22/2013, 25/2018, 69/2022)
  4. ZAKON O PRIZNAVANJU I VREDNOVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA (NN 69/2022)
  5. ZAKON O USTANOVAMA (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
  6. TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA (NN 56/2022)
  7. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA ( NN 51/2018)
  8. UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU (NN 75/2021)
  9. PRAVILNIK O DJELOKRUGU RADA TAJNIKA TE ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIM I POMOĆNIM POSLOVIMA KOJI SE OBAVLJAJU U SREDNJOŠKOLSKOJ USTANOVI (NN 2/2011)
  10. STATUT UGOSTITELJSKE ŠKOLE OPATIJA

Pravni izvor pod točkom 10 nalazi se na internetskoj stranici Ugostiteljske škole Opatija: https://ugostiteljskaskolaopatija.hr/dokumenti/pravni-akti-skole/

Vesna Brubnjak
Vesna Brubnjak