Novosti

Obavijest kandidatima za radno mjesto nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture

Obavijest kandidatima za radno mjesto nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel: 051/718 520;

e-mail: tajnistvo@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

KLASA: 112-02/23-02/14

URBROJ: 2156-16/01-23-05

Opatija, 31. listopada 2023. godine

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija, objavljen 10. listopada 2023. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i HZZ-a – za popunu radnog mjesta – Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture M/Ž – na neodređeno nepuno radno vrijeme – 12 sati nastave, odnosno 22 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

– da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, odabrana kandidatkinja Maja Kutija.

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag. cin. v.r.

Vesna Brubnjak
Vesna Brubnjak